top of page
pinati restaurant
מסעדת פינתי הכשרה למהדרין
מסעדת פינתי לוגו
fa5b2b44-9cf5-4a6b-a30b-2d5bbe82ddd7.JPG

ביצוע הזמנה

אנחנו מבקשים לבחור את פרטי ההזמנה, ואנחנו ננסה למצוא לך את המקומות הכי טובים.

bottom of page