top of page
pinati restaurant
מסעדת פינתי הכשרה למהדרין
מסעדת פינתי לוגו

שובר מתנה - פינתי כפר עציון

‏25 ₪

פנקו את היקרים לכם בשובר מתנה למסעדת פינתי כפר עציון !
את השובר ניתן לממש בכל אחד מימות השבוע ובכל תפריטי המסעדה כולל אוכל מוכן לכבוד שבת.
השובר ללא תוקף וניתן למימוש בכל זמן בסניף כפר עציון.
...

‏25 ₪
‏50 ₪
‏100 ₪
‏150 ₪
‏200 ₪
‏300 ₪
‏400 ₪
‏500 ₪
סכום אחר
bottom of page