top of page
pinati restaurant
מסעדת פינתי הכשרה למהדרין
מסעדת פינתי לוגו

שובר מתנה - פינתי כפר עציון

‏25 ₪

פנקו את היקרים לכם בשובר מתנה למסעדת פינתי כפר עציון !
את השובר ניתן לממש בכל אחד מימות השבוע ובכל תפריטי המסעדה כולל אוכל מוכן לכבוד שבת.
השובר ללא תוקף וניתן למימוש בכל זמן בסניף כפר עציון.
...
פנקו את היקרים לכם בשובר מתנה למסעדת פינתי כפר עציון ! את השובר ניתן לממש בכל אחד מימות השבוע ובכל תפריטי המסעדה כולל אוכל מוכן לכבוד שבת. השובר ללא תוקף וניתן למימוש בכל זמן בסניף כפר עציון.

‏25 ₪
‏50 ₪
‏100 ₪
‏150 ₪
‏200 ₪
‏300 ₪
‏400 ₪
‏500 ₪
Other amount
bottom of page